Privacyreglement

Het is voor Yellow Bike van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Yellow Bike verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

  • Uitvoering van de reservering
  • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
  • of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Yellow Bike uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Yellow Bike de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.
Wanneer en waarvoor verwerkt Yellow Bike uw persoonsgegevens?

  • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan
  • Wanneer u contact heeft met Yellow Bike via telefoon, mail, social media of website
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Yellow Bike
  • Voor (interne) analyses
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven
  • Voor het afhandelen en terugbezorgen van achtergelaten artikelen
  • Voor het behandelen van vragen en klachten

Hoe lang bewaart Yellow Bike uw gegevens?

Yellow Bike bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Wilt u uw gegevens bij Yellow Bike laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Yellow Bike.

Wijzigingen

Yellow Bike behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Yellow Bike persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact op met Yellow Bike via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

Yellow Bike

Wanneer u van mening bent dat Yellow Bike niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.